Nagroda Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego „Księga Prospera”

21 lipca 2022 1

Polskie Towarzystwo Szekspirowskie organizuje w 2022 r. po raz pierwszy konkurs o „Księgę Prospera”, nagrodę za najciekawsze sceniczne odczytanie utworów Williama Shakespeare’a. Członkowie PTS-u wchodzący w skład jury będą oglądać wszystkie przedstawienia pokazane w ramach 26. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, bez względu na kategorię i kraj pochodzenia, i spośród nich wyłonią zwycięzcę, którego/którą nagrodzą symbolicznym dyplomem. Zależy nam na tym, aby docenić interpretację sceniczną utworów Shakespeare’a, która w ocenie jury najtrafniej pomaga zrozumieć współczesny świat i pozostanie na długo w pamięci widzów. Choć nagroda jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Szekspirowskie, to nie dotyczy tylko „polskiej” perspektywy, nie można bowiem oddzielić tego, co lokalne od tego, co globalne, a wielka i mała historia ciągle się ze sobą splatają, co dobitnie pokazuje nam dziś pandemia i wojna w Ukrainie.

 

Regulamin