Konkurs

Nowy Yorick


Konkurs adresowany jest do młodych twórców debiutujących w polskim teatrze i ma na celu zachęcenie ich do czytania i inscenizowania dzieł Williama Szekspira, szukania w jego twórczości odpowiedzi na współczesne problemy oraz testowania za ich pomocą nowych form teatralnych.

Pomysłodawcą konkursu na Nowego Yoricka jest Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, redaktor, selekcjoner konkursu o Złotego Yoricka od lat współpracujący z Festiwalem Szekspirowskim w Gdańsku. Jak mówi: „Festiwal Szekspirowski nie chce, by zamarła w Polsce recepcja Szekspira, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Pragniemy zachęcić reżyserki i reżyserów do mierzenia się z dramatami Stratfordczyka, nagradzać najciekawsze adaptacje i ujęcia jego klasycznych tematów, wychowywać późniejszych, potencjalnych laureatów konkursu. Stąd pomysł na nowy, dwustopniowy konkurs – Nowego Yoricka – komplementarny wobec Złotego Yoricka”.

Statuetka Nowego Yoricka zostanie wręczona w ramach 27. międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Walczyć o niego będą trzy prezentacje, przygotowane przez laureatów z teatrami zaproszonymi do współpracy przez Gdański Teatr Szekspirowski – Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oraz Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera z Warszawy.

Do konkursu wpłynęło 27 zgłoszeń od studentów reżyserii ze wszystkich szkół w Polsce, reżyserów na początku swojej drogi zawodowej, kolektywów artystycznych. Wyboru dokonali dyrektorzy wyżej wspomnianych teatrów – Maciej Nowak, Jacek Głomb, Paweł Sztarbowski wybrali trzy adaptacje. Każda z realizacji zostanie sfinansowana przez organizatorów międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego kwotą 25 000 zł w ramach pieniężnej części nagrody. Jako „work in progress” zaprezentowane zostaną podczas festiwalu i ocenione przez międzynarodowe jury w składzie: Eleanor Skimin, Jacek Kopciński, Aneta Mancewicz.

Finaliści

Nowy Yorick


W finale Nowego Yoricka znalazły się następujące spektakle:
  • Jan Kamiński, „Ryszard III” (wybór Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy)
    Propozycja Jana Marka Kamińskiego przekonała nas dojrzałością ujęcia. Jego eksplikacja „Ryszarda III” łączy w sobie głęboką podbudowę filozoficzną z pomysłową koncepcją inscenizacyjną. Idee reżysera wypływają przy tym z dramatu Szekspira, a nie z prób wtłoczenia weń jakiejś tezy. To wszystko daje nadzieję na realizację szkicu spektaklu niosącego treści współczesne i uniwersalne, w którym atrakcyjność wizualna połączy się w harmonijną całość ze sferą znaczeń. – Jacek Głomb, Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
  • Pamela Leończyk i Daria Sobik, „Zimowa Opowieść” (wybór Teatru Powszechnego Zygmunta Hübnera w Warszawie)
    „Kultura terapii” staje się coraz istotniejszym elementem naszego społecznego funkcjonowania. Dlatego propozycja Pameli Leończyk i Darii Sobik przekonała nas odważnym pomysłem na głęboko psychologiczną interpretację „Opowieści zimowej” Szekspira, opartą na zasadniczym pytaniu – „co sztuka mówi nam o traumie?”. Jednocześnie zaś pogłębienie psychologii postaci i zanurzenie ich we współczesnych teoriach terapeutycznych daje duże pole aktorskie, by na nowo wybrzmiał temat zazdrości Leontesa i sposoby radzenia sobie z kompulsywnymi reakcjami. – Paweł Sztarbowski, Zastępca Dyrektora ds. Programowych Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie
  • Mira Mańka, „Lover’s complaint” w oparciu o poemat „Skarga zakochanej” Szekspira (wybór Teatru Polskiego w Poznaniu).
    Zdecydowałem o wyborze projektu Miry Mańki do realizacji w Teatrze Polskim w Poznaniu_1875, bo wydał mi się świeży i otwierający nowe, współczesne perspektywy na starego mistrza. Najpierw dlatego, że młoda reżyserka sięgnęła po nieoczywisty dla teatru materiał literacki, jakim są sonety. W epoce turboimpresjonizmu te utwory być może łatwiej niż pozostałe z dorobku Shakespeare’a mają szansę znaleźć uznanie publiczności. Po drugie, zaproponowała spojrzenie na ten utwór z perspektywy bardzo współczesnej, jaką są praktyki integracyjne, włączające osoby o alternatywnej wobec mainstreamu wrażliwości sensorycznej. To jest zarówno intrygujące, jak i otwierające. Z wielką ekscytacją czekam na efekt tego reżyserskiego gestu. – Maciej Nowak, Dyrektor Artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu_1875

Festiwal Szekspirowski

O festiwalu

Festiwal Szekspirowski to międzynarodowa platforma
spotkań twórców i europejskiej publiczności. Wybitne
nowe inscenizacje szekspirowskie, debaty krytyków,
warsztaty oraz różnorodne wydarzenia towarzyszące
jak koncerty, wystawy, performanse, spektakle taneczne
i uliczne, stand-upy, spotkania z artystami i próby otwarte.Kasy

Bilety

Kasy biletowe w GTS otwarte
w godz. pn-pt 10:00 – 20.00;
so-nd 10.00 – 21.00.
tel. 58 351 01 01


Kup BiletTrójmiasto

Miejsca

Wydarzenia Festiwalu Szekspirowskiego odbywają się w kilku miejscach na terenie Trójmiasta. Zapoznaj się z naszą mapką i w łatwy sposób poruszaj się po festiwalu.

Zobacz mapkę

Znajdź nas

Więcej o Festiwalu