Żegnamy Pana Profesora

3 marca 2021
fot-Rafal-Placek_4E4B9474-1200x800.jpg
Z głębokim smutkiem i w poczuciu ogromnej straty zawiadamiamy, że dnia 3 marca 2021 roku odszedł Profesor Jerzy Limon. Twórca i Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Pomysłodawca i Dyrektor Artystyczny Festiwalu Szekspirowskiego. 
Żadne słowa nie oddadzą pustki, jaką mamy w naszych sercach. Zatrzymał się czas.
Tak bardzo chcielibyśmy cofnąć go do wszystkich chwil, spędzonych z Panem Profesorem. Najlepszym Mentorem, niezwykłym Wizjonerem, wymagającym Dyrektorem, prawdziwym Przyjacielem. 
Pozostajemy wierni Jego dziełu i pracujemy wytrwale – tak, jak by tego chciał.
Profesor Jerzy Limon wierzył w cuda, szczególnie dla swojego teatru.
Wierzył też w Muzy i siły wyższe, które nas wspierają.

Nam pozostaje wiara, że tam gdzie odszedł, otoczy go grono wspaniałych artystów.

 

ELEKTRONICZNA KSIĘGA KONDOLENCYJNA
Księga kondolencyjna jest wyłożona w holu wejściowym Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego codziennie w godzinach 12.30 – 18.00.
Prosimy o przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego.


Biogram

Profesor Jerzy Limon – był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym studiował filologię angielską i historię. W latach 1975-1980 wykładowca literatury w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie w Poznaniu, od roku 1979 doktor. Od 1980 roku w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 1985 doktor habilitowany, a od 1993 profesor tytularny. W latach 1983-1993 był wicedyrektorem Instytutu Anglistyki UG, kierował Zakładem Historii Literatury i Kultury Angielskiej (obecnie Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG). Twórca i Kierownik Katedry Sztuk Scenicznych UG, a następnie Profesor Zwyczajny w Zakładzie Badań nad Sztukami Scenicznymi.

Profesor nauk humanistycznych z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładał w językach polskim i angielskim.

Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i ZAiKS, członkiem krajowym czynnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Wykładał gościnnie m.in. w Hunter College, University of Delaware, University of Colorado, University of Aberdeen, Kingston University oraz Shakespeare Institute w Waszyngtonie.

Fundator oraz (w latach 1989 – 2014) prezes Fundacji Theatrum Gedanense, stawiającej sobie za cel odbudowę w Gdańsku teatru elżbietańskiego oraz współorganizującej Festiwal Szekspirowski. Inicjator i dyrektor (w latach 2008 – 2021) otwartego we wrześniu 2014 roku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz założyciel i dyrektor artystyczny międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, który w 2017 roku uhonorowany został nagrodą Unii Europejskiej EFFE Award. Pomysłodawca i współzałożyciel Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich, której siedziba znajduje się w Gdańsku. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, ZAiKS-u, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Członek założyciel Forum Integracji Nauki, Kultury i Sztuki Sfinks w Sopocie.

Autor wielu książek naukowych, wydanych w kraju i za granicą oraz ok. 150 artykułów, recenzji, esejów i szkiców popularno-naukowych drukowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Autor 120 haseł do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. W swoim dorobku ma również 4 powieści i przekłady sztuk dawnych (William Szekspir) i współczesnych (Tom Stoppard). W ostatnich latach wydał książki „Młot na poetów albo Kronika ściętych głów” (2014 rok) oraz „Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej” (2018), wydane nakładem gdańskiego wydawnictwa Słowo/obraz terytoria.

Jerzy Limon był laureatem wielu nagród w kraju i za granicą. W 2006 został wyróżniony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. W tym samym roku otrzymał również Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. W 2011 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2014 roku, za zasługi dla polsko-brytyjskiej współpracy kulturalnej, przez Królową Elżbietę II został odznaczony Honorowym Orderem Imperium Brytyjskiego w stopniu Oficera (OBE). W 2015 roku został laureatem Nagrody Jerzmanowskich, przyznawanej przez Polską Akademię Umiejętności. Nagroda wręczona została na Wawelu. W tym samy roku otrzymał również Medal św. Wojciecha. W 2016 roku został uhonorowany tytułem Człowiek Roku 2015 przez redakcję Dziennika Bałtyckiego. 27 kwietnia 2019 roku w rodzinnym mieście Szekspira, Stratfordzie nad Avonem, Profesor Jerzy Limon odebrał międzynarodową nagrodę Pragnell Shakespeare Award za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu i rozwoju wiedzy na temat dzieł Williama Szekspira.

 

Nasza zabawa skończona. Aktorzy
Byli duchami, zgodnie z zapowiedzią,
I rozpłynęli się w zwiewnym powietrzu.
A jak ulotna materia tych wizji,
Jak nasze bezcielesne widowisko,
Tak i pałace świetne, wieże w chmurach,
Wzniosłe świątynie, ba, cały ten glob
Ze wszystkim, co ma na swojej powierzchni,
Kiedyś rozwieje się, nie zostawiając
Strzępu mgły nawet. Jesteśmy surowcem,
Z którego sny się wyrabia, a życie
To chwila jawy między dwoma snami.

William Szekspir „Burza”, akt IV, scena I, tłumaczenie: Stanisław Barańczak