Ostatnie dni naboru do konkursów SzekspirOFF 2021 – tylko do 25 kwietnia!

19 marca 2021
OpheliaFractured_photo_Tobias-Papuczys_22-1200x800.jpg

Przed nami jubileuszowa 25. edycja Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, która odbędzie się w dniach 30 lipca – 8 sierpnia 2021 roku. Miała być okazją do radosnego celebrowania ćwierćwiecza tego międzynarodowego święta teatru. Cieniem smutku kładzie się na niej nagłe odejście śp. Profesora Jerzego Limona, założyciela i Dyrektora Artystycznego Festiwalu Szekspirowskiego, pomysłodawcy, twórcy i Dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Pan Profesor chciał, by ten jubileuszowy Festiwal był szczególny, zdążył już opracować większość jego programu i zaprosić wybitnych twórców teatru z Polski i Europy. Zawsze też podkreślał, jak ważne w działalności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest wspieranie młodych twórców, a także kształcenie przyszłych odbiorców kultury. W tym roku po raz kolejny mamy przyjemność wesprzeć artystów offowych, eksperymentujących z materią Szekspirowskich dzieł, poprzez dwa konkursy realizowane w ramach nurtu SzekspirOFF.

Zapraszamy artystów teatru, tańca, performerów, a także twórców form multimedialnych do udziału w  konkursach w ramach offowego, alternatywnego nurtu Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku –  SzekspirOFF. W konkursie na wsparcie projektów artystycznych – SzekspirOFF Produkcje 2021 ponownie będzie można otrzymać dofinansowanie produkcji wydarzenia artystycznego, którego premiera odbędzie się w trakcie Festiwalu. W konkursie SzekspirOFF Prezentacje 2021 można zgłosić gotowe wydarzenie oceniane następnie podczas festiwalu przez specjalnie powołane Jury. Nabór do obydwu konkursów rusza 22 marca 2021 roku.

Nurt SzekspirOFF, który w 2021 roku będzie miał swoją 12. edycję, po raz szósty przyjmie formułę konkursową. Podobnie, jak w poprzednich edycjach, do Konkursu SzekspirOFF mogą zgłaszać się OFF-owe, niezależne zespoły teatralne, a także twórcy indywidualni z Polski i zagranicy, którzy przygotują wydarzenia artystyczne oparte na twórczości Williama Szekspira. W konkursie nie mogą brać udziału instytucje kultury, w tym teatry instytucjonalne, ani szkoły teatralne. Opiekę kuratorską nad nurtem kontynuuje Katarzyna Knychalska, założycielka i prezeska Fundacji Teatr Nie-Taki we Wrocławiu, wydawca i redaktorka naczelna portalu Teatralny.pl i czasopisma o teatrach niezależnych „nietak!t”, współtwórczyni Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej.

Konkurs SzekspirOFF 2020 Produkcje
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów artystycznych opartych na twórczości Williama Szekspira lub nią inspirowanych i wsparcie ich produkcji oraz prezentacja w ramach nurtu SzekspirOFF podczas 25. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Konkurs otwarty jest na eksperyment i poszukiwanie nowatorskich form prezentacji i dopuszcza projekty wydarzeń przygotowane wg różnorodnych środków wyrazu artystycznego. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie dwa projekty. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu SzekspirOFF 2020 Produkcje mija 25 kwietnia 2021 roku godz. 12:00. Materiały zgłoszeniowe należy wysłać na adres: fs.szekspiroff@gmail.com.
REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs SzekspirOFF 2020 Prezentacje
Celem konkursu, który po raz pierwszy został przeprowadzony w 2016 roku, jest wyłonienie
i prezentacja najciekawszych wydarzeń artystycznych opartych na twórczości Williama Szekspira lub nią inspirowanych, zrealizowanych przez niezależnych twórców w Polsce i na świecie. Wyłonione w naborze wydarzenia prezentowane podczas 25. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku oceniane będą przez trzyosobowe Jury Konkursu, w którego skład wejdą: Anda Rottenberg, Piotr Cieplak i Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Łączna pula nagród w Konkursie to 15 tysięcy złotych. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu SzekspirOFF mija 25 kwietnia 2020 roku godz. 12:00. Materiały zgłoszeniowe należy wysłać na adres: fs.szekspiroff@gmail.com.
REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Obydwa Konkursy organizowane są przez Gdański Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum Gedanense w ramach 25. edycji Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Wyłonione w ich ramach wydarzenia artystyczne złożą się na tegoroczny program nurtu SzekspirOFF.

Celem SzekspirOFFa jest prezentacja najciekawszych pozainstytucjonalnych poszukiwań artystycznych z kraju i z zagranicy, dla których tworzywem lub inspiracją jest twórczość Williama Szekspira. Ten nurt Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku nie ogranicza się do spektakli dramatycznych, ale chętnie prezentuje również wydarzenia muzyczne, filmowe, taneczno – ruchowe czy szeroko rozumiany performance oraz stand-up. Wydarzenia odbywają się zarówno na klasycznych scenach, jak i w przestrzeniach miejskich, klubach oraz na tarasie czy murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Nie będziemy wróżyć ze szklanej kuli, ale mamy nadzieję, że, mimo trwającej pandemii, uda nam się zrealizować Festiwal w planowanym kształcie i będziemy mogli zaprosić Państwa – naszą wierną festiwalową publiczność, zarówno do teatru, jak i przed ekrany, prezentując wydarzenia festiwalowe hybrydowo, także za pośrednictwem platformy vod.teatrszekspirowski.pl.

fot. Tobias-Papuczys, spektakl „I come to you River. Ophelia fractured” Studio Kokyu – laureat nagrody Shaking the Walls, przyznanej przez międzynarodowe Jury, na 24. Festiwalu Szekspirowskim 2020.