EFFE label dla Festiwalu

20 kwietnia 2017
EFFE_LABEL_LOGO-m-1-e1496409012572.jpg

Festiwal Szekspirowski już po raz drugi otrzymał prestiżową sygnaturę EFFE Label 2017 – 2018 przyznawany przez platformę kulturalną „Europe for Festivals, Festivals for Europe”, tym razem jako „Remarkable Festival”. Festiwal Szekspirowski znalazł się w gronie festiwali z całego świata, zrzeszonych w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali, które wyróżniają się jakością artystyczną i wywierają znaczący wpływ na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym.

 

Z uzasadnienia Jury:
Wszystkie szekspirowskie spektakle prezentowane na festiwalu cechuje wysoki poziom artystyczny oraz różnorodność. Ponadto, właśnie z inicjatywy Gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego została założona Europejska Sieć Festiwali Szekspirowskich (ESFN), która wspiera i rozwija współpracę kulturalną w Europie i na świecie. Natomiast Gdański Teatr Szekspirowski przez cały rok prowadzi prowadzi niezwykle wartościową i spójną działalność edukacyjną na terenie całego regionu; otwarty niedawno, już stał się jednym z nowych symboli miasta. Festiwal Szekspirowski jest ważnym wydarzeniem kulturalnym cieszącym się dużą renomą.