SzekspirOFF 2017 – nabór zakończony!

12 kwietnia 2017

SzekspirOFF – nurt alternatywny Festiwalu Szekspirowskiego, po raz kolejny w formule konkursowej – przyjmujemy zgłoszenia!

SzekspirOFF odbywać się będzie w ramach 21. Festiwalu Szekspirowskiego, organizowanego przez Gdański Teatr Szekspirowski oraz Fundację Theatrum Gedanense, w dniach 28.07 – 6.08.2017.

Zapraszamy do udziału w konkursie zarówno zawodowe, jak i OFF-owe zespoły teatralne oraz indywidualnych twórców, którzy przygotują wydarzenia artystyczne oparte na twórczości Williama Szekspira. SzekspirOFF 2017 zakłada prezentacje różnorodnych wydarzeń, takich jak: teatr dramatyczny (małe formy teatralne), monodram, teatr lalkowy, teatr tańca, pantomima, koncert, performance, happening, stand-up, kabaret, teatr uliczny, film.
Prezentacje odbywać się będą na scenie kameralnej Teatru w Oknie (ul. Długa 50/51 w Gdańsku), jak również w przestrzeniach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, na ulicach Trójmiasta czy w klubach festiwalowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26.05.2017 roku.

REGULAMIN KONKURSU SzekspirOFF2017 

KARTA ZGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KARTY ZGŁOSZENIA 

W ramach zgłoszenia należy przesłać rejestrację video zgłaszanego wydarzenia artystycznego oraz jego rider techniczny wraz z kartą zgłoszenia i załącznikiem nr 1 na adres Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ul. W. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, z dopiskiem: „SzekspirOFF 2017” bądź drogą mailową: szekspiroff@gmail.com