Jerzy Limon: Inspiracja – Dialog – Polemika | międzynarodowa konferencja naukowa

20 maja 2022
JL_IDP-slider2-1.jpg

Kim był twórca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego? Jak godził obowiązki wykładowcy, teatrologa, pisarza, tłumacza, artysty, wizjonera i dyrektora teatru? w jakich dziadzinach tworzył, co go napędzało, gdzie znajdował swoje „iluminacje”?

O tych i innych kwestiach dyskutować będzie grono wybitnych uczonych, artystów, krytyków, kuratorów i animatorów kultury podczas dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej Jerzy Limon: Inspiracja – Dialog – Polemika, która odbędzie się 27 i 28 maja w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Zmarły w marcu zeszłego roku Profesor Limon pozostawił po sobie bogatą spuściznę, o której będziemy rozmawiać, wychodząc od haseł: „Inspiracja”, „Dialog”, „Polemika”. Ideą konferencji poświęconej dokonaniom naukowym, dorobkowi literackiemu oraz działalności kulturotwórczej Profesora Jerzego Limona jest stworzenie przestrzeni do swobodnej dyskusji akademików, twórców, artystów. Wyraża ją obrana przez organizatorów formuła paneli tematycznych, zatytułowanych odpowiednio: „Szekspiriana”, „Archiwa”, „Teorie”, „Narracje”, „Translacje” oraz „Akcje”.

Linki do transmisji online:
DZIEŃ 1
DZIEŃ 2

PROGRAM i Book of Abstracts – Dzień 1
PROGRAM i Book of Abstracts – Dzień 2

 

Panel „Szekspiriana” wychodzi od szeroko pojętej tematyki Szekspirowskiej w badaniach nad teatrem i dramatem prowadzonych przez Jerzego Limona. Panel „Archiwa” odnosi się do zagadnień związanych ze sposobem wykorzystania źródeł historycznych przez Jerzego Limona, jak również dokonanych przez niego ustaleń z zakresu dziejów teatru czy proponowanej wizji historii oraz czasu. Panel „Teorie” wychodzi od koncepcji z zakresu teorii teatru autorstwa Jerzego Limona. Panel „Narracje” dotyczy twórczości literackiej Jerzego Limona. Panel „Translacje” opiera się na działalności tłumaczeniowej samego Profesora ale też tłumaczeniom jego twórczości. Panel zamykający „Akcje” to omówienie licznych zdarzeń performatywnych wykreowanych z inicjatywy Jerzego Limona.

Organizatorami konferencji są Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense oraz Uniwersytet Gdański, we współpracy z Instytutem Badań Literackich PAN, Instytutem Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Komitet organizacyjny konferencji tworzą: prof. Jacek Kopciński, IBL PAN (przewodniczący); prof. Marta Gibińska, UJ/WSE; prof. Jacek Fabiszak, UAM; prof. Zbigniew Majchrowski, UG; dr Agnieszka Żukowska, UG oraz Marta Nowicka, GTS.

Wstęp na konferencję jest wolny. Wszystkie panele będą tłumaczone na język polski i angielski. Wydarzenie będzie także dostępne online (streaming), jednak udział na żywo, w teatrze, pozwoli na osobiste spotkania i z pewnością dostarczy Państwu niezapomnianych emocji.

PROGRAM KONFERENCJI