Spektakle zgłoszone do Złotego Yoricka

4 czerwca 2019

Złoty Yorick – to nagroda w Konkursie na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz utworów inspirowanych dziełami Williama Szekspira. Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 1994 roku i stanowi swoiste podsumowanie polskich szekspirowskich realizacji danego sezonu artystycznego. Teatry zgłaszają spektakle do konkursu od listopada do czerwca.

Standardowo do grona finalistów wybierane są trzy spektakle (choć nie zawsze), które następnie prezentowane są podczas Festiwalu Szekspirowskiego. Selekcjonerem konkursu jest Łukasz Drewniak. Podczas festiwalu spektakle finałowe oceniane są przez specjalnie powołane Jury, które przyznaje nagrodę główną – Złotego Yoricka. Podczas 23. Festiwalu Szekspirowskiego Jurorami finału konkursu są: Jacek Kopciński, Dorota Buchwald i Roman Pawłowski.

W sezonie 2018/2019 do konkursu zostały zgłoszone następujące spektakle:
Poskromienie złośnicy, reż. Magda Kupryjanowicz i Maria Spiss, Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie
Hamlet, reż. Paweł Paszta, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
Sen nocy letniej, reż. Gábor Máté, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Hamlet, reż. Tadeusz Bradecki, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Makbet, reż. Adam Walny, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
Hamlet, reż. Agata Duda-Gracz, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
Kupiec Wenecki, reż. Szymon Kaczmarek, Nowy Teatr Słupsk
Miasto we krwi, reż. Jacek Głomb, Teatr Miejski w Gliwicach (Scena w Ruinach Teatru Victoria)
Romeo i Julia, reż. Michał Zadara, Teatr Studio Warszawa
Hamlet, reż. Maja Kleczewska, Teatr Polski w Poznaniu
Poskromienie, reż. Monika Pęcikiewicz, Teatr Polski w Podziemiu
Makbet, reż. Katarzyna Deszcz, Teatr Powszechny w Radomiu
Szekspir albo co chcecie, czyli przedstawienie na Wieczór Trzech Króli, reż. Łukasz Kos,
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie