Nowy Yorick 2024 – wyniki naboru.

9 kwietnia 2024
nowy-yorick-wyniki-naboru.jpg

Znamy laureatów konkursu o nagrodę Nowego Yoricka dla reżyserów, będących na początku swojej kariery zawodowej. W tym roku wpłynęło aż 25 zgłoszeń!

Statuetka Nowego Yoricka zostanie wręczona w ramach 28. międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Pomysłodawcą konkursu jest Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, redaktor, selekcjoner konkursu o Złotego Yoricka, od lat współpracujący z Festiwalem Szekspirowskim w Gdańsku. Jak mówi:

„Festiwal Szekspirowski nie chce, by zamarła w Polsce recepcja Szekspira, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Pragniemy zachęcić reżyserki i reżyserów do mierzenia się z dramatami Stratfordczyka, nagradzać najciekawsze adaptacje i ujęcia jego klasycznych tematów, wychowywać późniejszych, potencjalnych laureatów konkursu. Stąd pomysł na nowy, dwustopniowy konkurs – Nowego Yoricka – komplementarny wobec Złotego Yoricka”.

Do konkursu wpłynęło 25 zgłoszeń od studentów reżyserii ze wszystkich szkół w Polsce, reżyserów na początku swojej drogi zawodowej, kolektywów artystycznych. Wyboru finalistów dokonali dyrektorzy teatrów zaproszonych przez organizatorów festiwalu do współpracy. W tym roku są to Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz Teatr Wybrzeże w Gdańsku.

Wyłonieni laureaci zrealizują swoje pomysły z zespołami aktorskimi partnerskich teatrów, w formule „work in progres”. Każda z realizacji zostanie sfinansowana przez organizatorów międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego kwotą 25 000 zł, w ramach finansowej części nagrody. Jako „work in progress” właśnie zaprezentowane zostaną one podczas festiwalu i ocenione przez międzynarodowe jury.

Laureaci konkursu o Nowego Yoricka 2024:

    • Alexander Dulak, „Burza” (wybór Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie
    • Ludmiła Dziasek, „Sen nocy letniej” (wybór Teatru Wybrzeże)
    • Kolektyw DUPA*, „Romeo i Julia w krainie fakapu” (wybór Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu)
      * Dom Utopijnej Pracy Artystycznej (w skład kolektywu wchodzą: Ewa Galica & Michał Lazar)

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Konkurs organizowany jest przez Gdański Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum Gedanense w ramach 28. międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego.