Być wolontariuszem, albo nie być?

6 czerwca 2018
do-formularza-1200x675.jpg

Dołącz do zespołu Festiwalu Szekspirowskiego!

Szukamy wolontariuszy do pomocy przy organizacji Festiwalu. W ramach wolontariatu można odbyć staż lub praktykę studencką.

Praca przy Festiwalu Szekspirowskim daje okazję do nabrania doświadczenia w międzynarodowym środowisku artystycznym i poznania specyfiki pracy przy organizacji wydarzenia kulturalnego.

Rodzaj zadań jest zróżnicowany: można brać udział w akcjach promocyjnych, wspomagać biuro prasowe,  pisać do Gazety Festiwalowej, być opiekunem jednej z grup teatralnych przyjeżdżających na festiwal, pomagać przy organizacji imprezy czy przy technicznej realizacji spektakli; a także brać udział w przygotowaniu warsztatów, wykładów lub spotkań a artystami.

Będziecie pracować w grupach – wybierając grupę, zwróćcie uwagę na termin jej pracy, czy jest on dla was osiągalny, czy na pewno jesteście dostępni w tym czasie. Możliwy jest wybór więcej niż jednej grupy np. z zaznaczeniem, że najbardziej chciałbym pracować w grupie X ale również mogę zajmować się / wspierać grupę Y. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do ostatecznego wyboru.

Wolontariusze mają możliwość obejrzenia wybranych spektakli i uczestniczenia w wydarzeniach festiwalowych, w miarę dostępności miejsc i jeżeli nie koliduje to z ich obowiązkami.

Warunki

Organizator zapewnia ubezpieczenie, zwrot kosztów za przejazd komunikacją miejską na terenie Trójmiasta. Nie zapewniamy jednak zwrotu kosztów podróży z miejsca zamieszkania poza Trójmiastem, do Gdańska oraz kosztów zakwaterowania. Przyjmujemy osoby od 16 roku życia (poniżej 18 lat, za zgodą opiekunów prawnych).

Teatr z każdym z wolontariuszy podpisze porozumienie, a po zakończonym wolontariacie wystawi zaświadczenie o jego odbyciu. Te dokumenty potwierdzają zdobyte doświadczenie i mogą się przydać np. podczas poszukiwania pracy w branży związanej z kulturą albo organizacją wydarzeń artystycznych.

Gwarantujemy niezapomniane przeżycia!

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 lipca 2018.

Potrzebujesz więcej informacji?


Napisz do koordynatorki wolontariuszy Soni Romanowskiejwolontariat.szekspir@gmail.com

Wypełnij formularz zgłoszeniowy