Gazeta Shakespeare Daily – zapraszamy do lektury!

20 listopada 2020
gazetaSzkspDaily-1200x800.jpg
Numer 5, z 28.11.2020 – Czytaj…
Numer 4, z 26.11.2020 – Czytaj…
Numer 3, z 24.11.2020 – Czytaj…
Numer 2, z 22.11.2020 – Czytaj…
Numer 1, z 20.11.2020 – Czytaj…

 


ZESPÓŁ REDAKCYJNY GAZETY FESTIWALOWEJ „SHAKESPEARE DAILY”:
AUTORZY: Maja Skowron, Agnieszka Jurec, Anna Spiechowicz, Hanna Księżniakiewicz, Paulina Feliksik, Julia Wróblewska, Michał Cierzniak, Weronika Kozłowska, Zuzanna Jeglorz, Gabriela Urbańska-Legutko
REDAKCJA: Adriana Joanna Mickiewicz
KOREKTA: Katarzyna Grabarczyk, Katarzyna Lemańska
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Beata Pastuszko
SKŁAD: Katarzyna Lemańska

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.