ROMEO AND JULIET and other catastrophic love affairs – Audience Survey

4 sierpnia 2022
Wilson_Alme_RJ_01-1200x800.jpg

Have you seen the performance: „ROMEO AND JULIET and other catastrophic love affairs” directed by Rolf Alme at the festival?
Please give your feedback to Dr Rowena Hawkins, a researcher at Queen Mary, University of London working on Shakespeare Festivals. She researches the reception of the performance at the four festivals within the European Shakespeare Festivals Network (ESFN).

Please complete the survey HERE

Your responses may be quoted anonymously in an internal research report and/or an academic book.


Widziałeś / łaś spektakl „ROMEO I JULIA oraz inne katastrofy miłosne” w reżyserii Rolfa Alme na festiwalu?

Podziel się swoimi wrażeniami z dr Roweną Hawkins, badaczce z Queen Mary, University of London, która prowadzi pracę naukową podczas  Festiwali Szekspirowskich. W ankiecie bada odbiór tego spektaklu na czterech szekspirowskich festiwalach w ramach Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich.

Wypełnij ankietę TUTAJ

Twoje odpowiedzi mogą być anonimowo cytowane w wewnętrznym raporcie z badań i/lub w książce naukowej.