Informacje

Aktualności

gy-zas1-1200x800.jpg

8 maja 2020

W imieniu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Fundacji Theatrum Gedanense informujemy, że zmuszeni jesteśmy odwołać tegoroczną 27. edycję Konkursu na Najlepszą Inscenizację Dzieł Dramatycznych Williama Szekspira oraz dzieł inspirowanych dramatami Williama Szekspira w sezonie artystycznym 2019/2020. Decyzja ta spowodowana jest szczególnymi okolicznościami utrudniającymi teatrom normalne funkcjonowanie, związanymi z pandemią COVID – 19, a co za tym idzie, niemożliwością doprowadzenia do premier spektakli w zakładanych pierwotnie terminach.

Równocześnie informujemy, że wszystkie dotychczasowe zgłoszenia teatrów do Konkursu będą brane pod uwagę w przyszłej edycji Konkursu w sezonie 2020/2021.

Do udziału w przyszłorocznej edycji Konkursu zostaną dopuszczone również te teatry, których spektakle oparte o dzieła Szekspira lub nimi inspirowane będą miały swoje premiery po dacie publikacji niniejszego komunikatu.

Festiwal Szekspirowski

Z01_5985-1-1200x799.jpg

4 sierpnia 2019 1

Jury 26. Konkursu na Najlepszą Polską Inscenizację Dzieł Dramatycznych Williama Szekspira oraz Utworów Inspirowanych Dziełami Williama Szekspira w sezonie 2018/2019, zwanym w skrócie Konkursem o Złotego Yoricka, w składzie: Dorota Buchwald – Przewodnicząca Jury, Jacek Kopciński, Roman Pawłowski, po obejrzeniu trzech spektakli finałowych, prezentowanych w ramach 23. Festiwalu Szekspirowskiego:
Hamleta w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Polskiego w Poznaniu
Kupca Weneckiego w reżyserii Szymona Kaczmarka z Teatru Nowego im. Witkacego w Słupsku
oraz
Wieczoru Trzech Króli w reżyserii Łukasza Kosa z Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie
postanowiło większością głosów Nagrodę Złotego Yoricka 2019 przyznać Nowemu Teatrowi
im. Witkacego w Słupsku za spektakl Kupiec Wenecki w reżyserii Szymona Kaczmarka.
Jury doceniło spójną interpretację dramatu, która potwierdza, że Szekspir jest ciągle o tym,
„co jest w Polsce do myślenia”.


 

Jury Konkursu SzekspirOFF w składzie: Ewelina Marciniak, Paweł Szkotak, Paweł Lysak postanowiło przyznać następujące nagrody:

nagrodę I, w wysokości 4 000 PLN – dla spektaklu „Hamlet. Sen”, przygotowanego przez Sławka Krawczyńskiego, Annę Godowską, Borysa Jaźnickiego, Petera Łyczkowskiego – za oryginalne współistnienie muzyki i aktora w świecie przedstawionym,

oraz 2 nagrody II, w wysokości 3 000 PLN każda:

„Hamletelia” Caroline Pagani – za feministyczną perspektywę świata szekspirowskiego pełną miłości do teatru,

„Mała premiera – Hamlet”, dla twórców z Teatru Polskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 83 „Łejery”- Wiktoria Berbeć, Sonia Borkowicz, Piotr Dąbrowski, Grażyna Daniel, Iwo Domagalski, Maria Dymek, Maria Horowska, Maria Jarosz, Mirek Kaczmarek, Franciszek Matuszak, Marcelina Obarska, Monika Roszko, Maja Rybarczyk, Małgorzata Sosnowska, Marcin Starosta, Bazyli Szydzisz, Zuzanna Szymańska, Krystian Szymczak, Emil Tybura, Malwina Waloszczyk, Bruno Widerak, Stefan Witkowski, Julia Zabel – za podróż w świat Szekspira oczami dzieci,

nagrodę „Shaking the Walls”, w wysokości 3 000 PLN – dla spektaklu „Sen Kalibana” Piotr Mateusz Wach, Jacek Niepsujewicz, ehh hahah – za wykorzystanie myśli Szekspira do pokazania jednostki uwikłanej w problemy współczesnego świata.


 

Nagroda redakcji Shakespeare Daily 

Redakcja gazety Shakespeare Daily większością głosów postanowiła przyznać jedną, główną nagrodę, w wysokości 1000 zł, za podmiotowy stosunek do mniej doświadczonych aktorów i aktorek, danie przykładu partnerstwa, które powinno być podstawą współpracy w każdej instytucji kulturalnej. Zaowocowało to znalezieniem w Szekspirowskim dramacie tematów ważnych, a rzadko w teatrze poruszanych oraz stworzeniem przestrzeni dla wypowiedzi osobom, których głosów rzadko się słucha. W tym spektaklu mali nie byli mniejsi, a duzi nie byli więksi. Nagrodzony spektakl to „Mała premiera – Hamlet” w reżyserii Marcina Starosty,  przygotowany przez Teatr Polski w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” w Poznaniu.


 

Nagrodę publiczności w wysokości 1000 PLN otrzymała Caroline Pagani za spektakl Hamletelia

W uzasadnieniu czytamy: za spektakularną i zróżnicowaną grę konwencjami teatralnymi, za  pasjonującą i głęboką dekonstrukcję mitu bohaterki w słodko-gorzkiej opowieści o życiu, miłości, śmierci i sztuce.

 

 

 

Festiwal Szekspirowski

Hamlet_Kleczewska1_0760-1200x845.jpg

17 czerwca 2019

Wiemy już jakie spektakle dostały się do finału Konkursu o Złotego Yoricka, czyli – zobaczymy je na Festiwalu!

Konkurs na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz utworów inspirowanych dziełami Williama Szekspira odbywa się nieprzerwanie od 1994 roku i stanowi swoiste podsumowanie polskich szekspirowskich realizacji danego sezonu artystycznego. Spektakle finałowe prezentowane są podczas Festiwalu. W tym roku w tym gronie znalazły się:

Hamlet, w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Polskiego w Poznaniu
Wieczór Trzech Króli, w reżyserii Łukasza Kosa z Teatru Osterwy w Lublinie
Kupiec wenecki, w reżyserii Szymona Kaczmarka z Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku

Z uzasadnienia Selekcjonera Konkursu Łukasza Drewniaka:

O Hamlecie w reż. Mai Kleczewskiej:
Poznański Hamlet jest grany po polsku i ukraińsku, ale zawiera w sobie więcej kultur i obrazów, ech językowych. Został przeniesiony do przestrzeni postindustrialnej zaaranżowanej przez Zbigniewa Liberę jakby był trwającym tylko tu światem równoległym. Zastygłym umierającym światem. Alternatywną Europą pomieszanych języków, ras i wartości. Publiczność dostaje słuchawki i może śledzić akcję sztuki w trzech sytuacjach, wędrować za aktorami, błądzić w labiryncie zdegradowanego Elsynoru.[…]
Wiele kluczowych scen dzieje się w tym samym momencie, spektakl trwa w zapętleniu, najwytrwalsi widzowie mogą zostać w przestrzeni gry nawet na dwie trzygodzinne odsłony. Kleczewska konstruuje Hamleta jakby to była instalacja, ruiny teatru klasycznego i europejskich iluzji, kalekich biografii bohaterów. Wszystko w jej świecie umarło, jest powidokiem dawnej świętości.
O Wieczorze Trzech Króli w reżyserii Łukasza Kosa:
Łukasz Kos nic Szekspirowi nie dopisał, ale potraktował w Wieczorze Trzech Króli sceniczną Illyrię jak kraj podmienionych płci, świat, w którym tożsamość płciową sobie wybieramy. A może teatr – miejsce, umowne, w którym każdy może zagrać każdego. Najlepiej jak potrafi, bez pastiszu, drwiny, szyderstwa. […] Aktorzy wiarygodnie grający kobiety i aktorki przemienione w scenicznych mężczyzn odkrywają nowe sensy w dobrze znanych monologach, prawda kobiecego błazna jest bardziej gorzka niż wynikałoby to z tradycji tej roli. Teatr staje się pułapką ukrytych intencji, fałszywych rozpoznań, źle ulokowanych miłości. […] Lubelski Wieczór Trzech Króli jest hymnem pochwalnym dla Szekspira czerpiącego radość z teatru, w którym każdy może być każdym.
O Kupcu weneckim w reżyserii Szymona Kaczmarka:
Słupski Kupiec Wenecki Szymona Kaczmarka traktuje tę najbardziej dwuznaczną, niewygodną i niekomfortową ze sztuk Szekspira jakby była napisana dziś – w świecie powracających potworów antysemityzmu, wściekłych reakcji na wyzwolenie kobiet, wszystkich tych zatruwających nas stereotypów, które trwają od zawsze lub właśnie się budzą. Nic u Kaczmarka nie jest tylko dobre ani tylko złe. Nie ma jednorodnych bohaterów. Ludzie reagują złem na zło, niesprawiedliwością na niesprawiedliwość. Wykluczeni i ukryci potrafią zachować się niemoralnie, podejrzanie, nieuczciwie. I wszyscy przegrywają, zostają oszukani. Kaczmarek przenosi nas na portowe nadbrzeże, gdzie trudno z gorąca oddychać, jak śpiewała Kora…

My już się nie możemy doczekać, a Państwo?

Zdjęcie pochodzi ze spektaklu „Hamlet” Teatru Polskiego w Poznaniu.

Festiwal Szekspirowski

fs23-yorick-zaslepka-1200x800.jpg

4 czerwca 2019

Złoty Yorick – to nagroda w Konkursie na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz utworów inspirowanych dziełami Williama Szekspira. Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 1994 roku i stanowi swoiste podsumowanie polskich szekspirowskich realizacji danego sezonu artystycznego. Teatry zgłaszają spektakle do konkursu od listopada do czerwca.

Standardowo do grona finalistów wybierane są trzy spektakle (choć nie zawsze), które następnie prezentowane są podczas Festiwalu Szekspirowskiego. Selekcjonerem konkursu jest Łukasz Drewniak. Podczas festiwalu spektakle finałowe oceniane są przez specjalnie powołane Jury, które przyznaje nagrodę główną – Złotego Yoricka. Podczas 23. Festiwalu Szekspirowskiego Jurorami finału konkursu są: Jacek Kopciński, Dorota Buchwald i Roman Pawłowski.

W sezonie 2018/2019 do konkursu zostały zgłoszone następujące spektakle:
Poskromienie złośnicy, reż. Magda Kupryjanowicz i Maria Spiss, Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie
Hamlet, reż. Paweł Paszta, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
Sen nocy letniej, reż. Gábor Máté, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Hamlet, reż. Tadeusz Bradecki, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Makbet, reż. Adam Walny, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
Hamlet, reż. Agata Duda-Gracz, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
Kupiec Wenecki, reż. Szymon Kaczmarek, Nowy Teatr Słupsk
Miasto we krwi, reż. Jacek Głomb, Teatr Miejski w Gliwicach (Scena w Ruinach Teatru Victoria)
Romeo i Julia, reż. Michał Zadara, Teatr Studio Warszawa
Hamlet, reż. Maja Kleczewska, Teatr Polski w Poznaniu
Poskromienie, reż. Monika Pęcikiewicz, Teatr Polski w Podziemiu
Makbet, reż. Katarzyna Deszcz, Teatr Powszechny w Radomiu
Szekspir albo co chcecie, czyli przedstawienie na Wieczór Trzech Króli, reż. Łukasz Kos,
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie

Festiwal Szekspirowski


5 sierpnia 2018

Werdykt jury 25. Konkursu o Złotego Yoricka

Jury 25. Konkursu na Najlepszą Polską Inscenizację Dzieł Dramatycznych Williama Szekspira oraz Utworów Inspirowanych Dziełami Williama Szekspira w sezonie 2017/2018, zwanym w skrócie Konkursem o Złotego Yoricka, w składzie:

prof. Jacek Kopciński
prof. Joanna Krakowska
Jacek Wakar

postanowiło przyznać dwa równorzędne wyróżnienia:

Wyróżnienie dla Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu za spektakl „Makbet” w reżyserii Agaty Dudy-Gracz za plastyczno-choreograficzną koncepcję przedstawienia.

Wyróżnienie dla Teatru Pieśń Kozła z Wrocławia za spektakl „Hamlet – komentarz” w reżyserii Grzegorza Brala za muzyczną interpretację „Hamleta” i wyjątkowe techniki śpiewu użyte w przedstawieniu.Werdykt jury konkursu SzekspirOFF 2018

Jury w składzie: Agata Duda Gracz, Piotr Kruszczyński i Adam Nalepa po obejrzeniu 12 spektakli
w konkursie, postanowiło przyznać: 3 Nagrody i 1 wyróżnienie oraz podzielić „oszałamiającą” kwotę 8.000 PLN na 4 równe części. Zatem:

– wyróżnienie zespołowe w wysokości 2.000 PLN za sprawność warsztatową i awangardowy brak dopisania Szekspirowi czegokolwiek otrzymują aktorzy spektaklu „Dwaj panowie z Werony” Royal Academy of Dramatic Art z Londynu

– Nagrodę w wysokości 2.000 PLN za lear’yczne wytańczenie dramatu władzy otrzymują twórcy
i wykonawcy spektaklu „bless the king, nie_liryczna pieśń” Teatru Rozbark

– Nagrodę w wysokości 2.000 PLN za całokształt i przyprawienie gęby Hamletowi otrzymują aktorzy, reżyser i scenograf spektaklu „Hamlet” z AST im. S. Wyspiańskiego w Krakowie

– Nagrodę w wysokości 2.000 PLN za powściągliwą wypowiedź na temat, o którym zwykło się krzyczeć otrzymują twórcy spektaklu „Nienawiść” z Teatru Bakałarz w Krakowie.


Werdykt jury publiczności XXII Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku

Po obejrzeniu wszystkich spektakli konkursowych jury publiczności w Konkursie SzekspirOFF2018 na posiedzeniu w dniu 04.08.2018 r. postanowiło przyznać:

Nagrodę publiczności w wysokości 700 PLN Teatrowi Bakalarz z Krakowa za spektakl „Nienawiść”
Uzasadnienie: Za konsekwentne budowanie dramatyzmu, oddziaływanie nastrojem i niezwykle aktualną refleksję na temat nietolerancji wobec wszelkich odmienności.

Wyróżnienie publiczności w wysokości 300 PLN dla Accademia Teatrale di Roma za spektakl „Ryszard. Niech żyje król”
Uzasadnienie: Za koncepcję artystyczną spektaklu i wyjątkowo plastyczne ukazanie konfrontacji zła i jego konsekwencji


Nagroda redakcji gazety „Shakespeare Daily” w wysokości 1 000 złotych została przyznana zespołowi Unteatr z Rumunii za spektakl „Hamlet”.

Jak uzasadniają jurorzy, jest to spektakl zadziwiająco surowy, a jednak tętniący emocjami. W „Hamlecie” występuje tylko troje, wszechstronnych skądinąd, aktorów, co prowokuje do stawiania pytań o to, czy w świecie, który wyszedł z orbit, różnica między wrażliwą Ofelią, a mocno stąpającą po ziemi Gertrudą aby na pewno jest wyraźna i jednoznaczna.
Artyści z Unteatr udowadniają również, że najsłynniejszy z teatralnych monologów, „Być albo nie być” nie musi być wypowiadany przez duńskiego księcia, by zabrzmiał poruszająco.Honorowe indywidualne wyróżnienia 25. edycji Konkursu Złotego Yoricka przyznane przez Selekcjonera Konkursu:
– Anna Gryszkówna za reżyserię „Poskromienia złośnicy” w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie,
– Urszula Czernicka za scenografię do spektaklu „Wiele hałasu o nic” w reżyserii Andrzeja Majczaka w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie,
– Bartosz Bandura za ruch sceniczny w „Hamlecie” Błażeja Peszka z Gorzowa Wielkopolskiego,
– Anna Makowska-Kowalczyk i Radosław Kasiukiewicz za role Mirandy i Ferdynanda w spektaklu „Burza” Marka Zakostelecky’ego z Wrocławskiego Teatru Lalek.
Wyróżnienia w postaci pamiątkowych dyplomów zostaną wręczone podczas uroczystej gali wieńczącej 22. Festiwal Szekspirowski.

Festiwal Szekspirowski


19 czerwca 2018

W tegorocznej edycji „Konkursu na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz utworów inspirowanych dziełami Williama Szekspira w sezonie 2017/2018”, decyzją selekcjonera Konkursu Łukasza Drewniaka oraz Dyrektora Artystycznego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku Prof. Jerzego Limona, do ścisłego finału przechodzą: Teatr Pieśń Kozła ze spektaklem „Hamlet – komentarz” w reż. Grzegorza Brala oraz Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu ze spektaklem „Makbet” w reż. Agaty Dudy-Gracz.

Tym samym dwa finałowe spektakle zostaną zaprezentowane na 22. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku, który odbędzie się w dniach 27 lipca – 5 sierpnia 2018 roku. Spektakle oceniać będzie Jury Konkursu o Złotego Yoricka, w skład którego wejdą krytycy teatralni, teatrolodzy oraz artyści.

 

Z uzasadnienia werdyktu:
„Najlepsze tegoroczne realizacje szekspirowskie, zgłoszone i zakwalifikowane do Konkursu o Złotego Yoricka, czyli „Makbet” w reż. Agaty Dudy-Gracz i „Hamlet – komentarz” w reż. Grzegorza Brala to przykłady autorskiego, osobistego czytania Szekspira. Dramaty Stratfordczyka zostają dopasowane do intymnego imaginarium reżysera, wrzucone w przepracowaną na innym materiale estetykę. Reżyser i jego wizja świata, materiał teatralny, z którego buduje ją na scenie, są na pierwszym planie, ale głos elżbietańskiego dramatopisarza wcale nie ginie. Szekspir przemawia jakby w nowych okolicznościach, z pomocą innych figur niż konwencjonalne, znane z oswojonych strategii inscenizacyjnych. I bez wątpienia jest tu cennym sojusznikiem; traktuje się go z szacunkiem, ale bez niewolniczego przywiązania do jakiegokolwiek uniwersalnego odczytania.” – pisze selekcjoner Konkursu Łukasz Drewniak.


Mając na uwadze, iż w mijającym sezonie teatralnym pojawiło się wyjątkowo dużo spektakli szekspirowskich na bardzo przyzwoitym poziomie, selekcjoner Konkursu zaproponował przyznanie honorowych indywidualnych wyróżnień twórcom, którzy zasłużyli na nie oryginalnością i rozmachem, odwagą i dowcipem.

Honorowe indywidualne wyróżnienia XXV edycji Konkursu Złotego Yoricka:
– Anna Gryszkówna za reżyserię „Poskromienia złośnicy” w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie,
– Urszula Czernicka za scenografię do spektaklu „Wiele hałasu o nic” w reżyserii Andrzeja Majczaka w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie,
– Bartosz Bandura za ruch sceniczny w „Hamlecie” Błażeja Peszka z Gorzowa Wielkopolskiego,
– Anna Makowska-Kowalczyk i Radosław Kasiukiewicz za role Mirandy i Ferdynanda w spektaklu „Burza” Marka Zakostelecky’ego z Wrocławskiego Teatru Lalek.
Wyróżnienia w postaci pamiątkowych dyplomów zostaną wręczone podczas uroczystej gali wieńczącej 22. Festiwal Szekspirowski.

Festiwal Szekspirowski