Akredytacje na  26. międzynarodowy Festiwal Szekspirowski

21 czerwca 2022

Akredytacje na  26. międzynarodowy Festiwal Szekspirowski będą wydawane przedstawicielom/kom mediów aktywnie wykonującym zawód. W celu złożenia wniosku akredytacyjnego zapraszamy do wypełnienia formularza oraz dokonania wyboru spektakli, w których chcą Państwo uczestniczyć. Jeżeli spektakl prezentowany jest więcej niż raz, należy wskazać tylko jeden termin. Akredytacje są pojedyncze. Zaznaczenie we wniosku danego spektaklu nie gwarantuje otrzymania wejściówki. O przyznaniu akredytacji poinformujemy e-mailem na adres podany w formularzu.

Formularz należy wypełnić do 17 lipca 2022. Potwierdzenie zostanie przesłane najpóźniej 20 lipca 2022.
Formularz: https://forms.gle/L1Djuws4ND4aUhwz9

Akredytacja upoważnia do:

  • wstępu na wybrane spektakle
  • otrzymania pakietu zawierającego katalog festiwalowy oraz inne materiały promocyjne
  • otrzymania identyfikatora
  • uczestnictwa w pozostałych wydarzeniach 26. międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego