Ogłaszamy konkurs o Nowego Yoricka!

16 lutego 2022
fs-zas1.jpg

Gdański Teatr Szekspirowski ogłasza nowy konkurs dla reżyserów, będących na początku swojej kariery zawodowej.

Nagroda Nowego Yoricka ma na celu zainspirowanie kolejnej generacji twórców do czytania i inscenizowania dzieł Stratfordczyka, do poszukiwania w jego twórczości odpowiedzi na współczesne problemy i testowania z jej pomocą nowych form teatralnych. W projekcie wezmą udział trzy polskie teatry: Teatr Wybrzeże z Gdańska,  Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oraz Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera z Warszawy.

Nowy Yorick z założenia jest inwestycją w przyszłość – w większą liczbę świeżych i dobrych jakościowo produkcji Szekspirowskich. Liczymy na to, że w ramach konkursu powstaną szkice spektakli, które będą miały potencjał zaistnienia w stałym repertuarze polskich teatrów. Dlatego do współpracy nad realizacjami konkursowymi zaprosiliśmy Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera z Warszawy, Teatr Wybrzeże z Gdańska i Teatr im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy. Laureaci Nowego Yoricka będą mieli możliwość przygotować swoje work in progres, bo tak je właśnie nazywamy, z zespołem jednego z partnerów oraz zaprezentować je na 26. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. Prace oceni międzynarodowe jury.
– mówi Agata Grenda, Dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.

Pomysłodawcą konkursu jest Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, redaktor, selekcjoner konkursu o Złotego Yoricka od lat współpracujący z Festiwalem. Jak mówi:

Poziom konkursu Złotego Yoricka na najlepszą polską inscenizację utworu Stratfordczyka zależy tak naprawdę od 3 czynników: potrzeby posiadania Szekspira w repertuarze (dyrekcja), chęci wystawienia Szekspira (reżyser) i pragnienia obejrzenia Szekspira w teatrze (widz). Konkurs o Złotego Yoricka kanalizuje czynnik pierwszy, czyli prestiż wystawienia Szekspira w polskim teatrze. Konkurs o Nowego Yoricka ma wzmocnić czynnik drugi, czyli chęć dialogu reżysera, z pomocą Szekspira, z rzeczywistością i współczesną sztuką. Trzeci czynnik – zainteresowanie widza – zależy od rozłożenia proporcji między popularnymi i mniej znanymi tytułami z szekspirowskiej oferty.

Aby skierować uwagę twórców na mniej znane utwory Szekspira, organizatorzy stworzyli “listę sztuk zakazanych”, czyli tych, po które polskie teatry najchętniej sięgają. Wykaz tych tytułów ma być co roku aktualizowany. W tym roku konkurs nie dopuszcza adaptacji “Hamleta”, “Makbeta”, “Króla Leara”, “Burzy”, “Snu nocy letniej”, “Romea i Julii” oraz “Poskromienia złośnicy”.

Konkurs skierowany jest do studentów III, IV, V roku wydziałów reżyserii dramatu akademii i szkół teatralnych w Polsce, a także reżyserów, którzy mają na swoim koncie nie więcej niż trzy realizacje teatralne.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać anonimową (opatrzoną godłem) adaptację tekstu – egzemplarza reżyserskiego – utworu Williama Szekspira, wybranego z podanej przez organizatorów, w regulaminie organizacyjnym, listy, na adres: Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk. Nabór projektów trwa do 29 kwietnia b.r. (decyduje data stempla pocztowego). W kolejnym etapie Organizator wyłoni trzy scenariusze, które uzyskają dofinansowanie produkcji w maksymalnej kwocie 20 000,00 PLN brutto każdy. Scenariusze te zostaną skierowane do fazy prób, realizowanych w teatrach biorących udział w projekcie, z udziałem ich zespołów aktorskich. Finalny efekt pracy zostanie zaprezentowany na 26. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku i będzie podlegał ocenie międzynarodowego Jury. Zwycięski projekt otrzyma nagrodę Nowego Yoricka.

REGULAMIN Konkursu

Konkurs organizowany jest przez Gdański Teatr Szekspirowski w ramach 26. edycji Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.