Informacje

Aktualności

fot-Rafal-Malko_M__6115_c.jpg

25 marca 2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że uroczyste pożegnanie śp. Profesora Jerzego Limona odbędzie się 27 marca 2021 o godz. 11:00. Pożegnalna msza św. będzie transmitowana i dzięki temu będą Państwo mogli wziąć w niej udział. Transmisja będzie dostępna w serwisie YouTube Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz na portalu Gdańsk.pl. Transmisja będzie tłumaczona, żeby umożliwić udział w uroczystościach osobom zza granicy.

Link do streamingu w języku angielskim

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 14.00 na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie i nie będą transmitowane.

W imieniu Rodziny Pana Profesora prosimy o nieprzynoszenie kwiatów i zniczy. W zamian wesprzyjmy wspólnie ważne dla Pana Profesora działania organizacji pozarządowych. Wpłat na rzecz wybranej fundacji można dokonać, wpisując w tytule przelewu: „Pamięci Profesora”.
Fundacja Theatrum Gedanense (ftg.pl)
nr konta bankowego: BNP Paribas 34 1600 1303 0004 1001 9038 3001
Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też (jatez.org.pl)
nr konta bankowego: Alior Bank 06 2490 0005 0000 4600 6123 8067

Jednocześnie informujemy, że księga kondolencyjna będzie wyłożona jeszcze do soboty 27 marca (codziennie, w godz. 12.30 – 18.00) w holu wejściowym Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Po wejściu do teatru prosimy o przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego.
Księga kondolencyjna ONLINE pozostanie nadal dostępna.

Festiwal Szekspirowski

OpheliaFractured_photo_Tobias-Papuczys_22-1200x800.jpg

19 marca 2021

Przed nami jubileuszowa 25. edycja Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, która odbędzie się w dniach 30 lipca – 8 sierpnia 2021 roku. Miała być okazją do radosnego celebrowania ćwierćwiecza tego międzynarodowego święta teatru. Cieniem smutku kładzie się na niej nagłe odejście śp. Profesora Jerzego Limona, założyciela i Dyrektora Artystycznego Festiwalu Szekspirowskiego, pomysłodawcy, twórcy i Dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Pan Profesor chciał, by ten jubileuszowy Festiwal był szczególny, zdążył już opracować większość jego programu i zaprosić wybitnych twórców teatru z Polski i Europy. Zawsze też podkreślał, jak ważne w działalności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest wspieranie młodych twórców, a także kształcenie przyszłych odbiorców kultury. W tym roku po raz kolejny mamy przyjemność wesprzeć artystów offowych, eksperymentujących z materią Szekspirowskich dzieł, poprzez dwa konkursy realizowane w ramach nurtu SzekspirOFF.

Zapraszamy artystów teatru, tańca, performerów, a także twórców form multimedialnych do udziału w  konkursach w ramach offowego, alternatywnego nurtu Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku –  SzekspirOFF. W konkursie na wsparcie projektów artystycznych – SzekspirOFF Produkcje 2021 ponownie będzie można otrzymać dofinansowanie produkcji wydarzenia artystycznego, którego premiera odbędzie się w trakcie Festiwalu. W konkursie SzekspirOFF Prezentacje 2021 można zgłosić gotowe wydarzenie oceniane następnie podczas festiwalu przez specjalnie powołane Jury. Nabór do obydwu konkursów rusza 22 marca 2021 roku.

Nurt SzekspirOFF, który w 2021 roku będzie miał swoją 12. edycję, po raz szósty przyjmie formułę konkursową. Podobnie, jak w poprzednich edycjach, do Konkursu SzekspirOFF mogą zgłaszać się OFF-owe, niezależne zespoły teatralne, a także twórcy indywidualni z Polski i zagranicy, którzy przygotują wydarzenia artystyczne oparte na twórczości Williama Szekspira. W konkursie nie mogą brać udziału instytucje kultury, w tym teatry instytucjonalne, ani szkoły teatralne. Opiekę kuratorską nad nurtem kontynuuje Katarzyna Knychalska, założycielka i prezeska Fundacji Teatr Nie-Taki we Wrocławiu, wydawca i redaktorka naczelna portalu Teatralny.pl i czasopisma o teatrach niezależnych „nietak!t”, współtwórczyni Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej.

Konkurs SzekspirOFF 2020 Produkcje
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów artystycznych opartych na twórczości Williama Szekspira lub nią inspirowanych i wsparcie ich produkcji oraz prezentacja w ramach nurtu SzekspirOFF podczas 25. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Konkurs otwarty jest na eksperyment i poszukiwanie nowatorskich form prezentacji i dopuszcza projekty wydarzeń przygotowane wg różnorodnych środków wyrazu artystycznego. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie dwa projekty. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu SzekspirOFF 2020 Produkcje mija 25 kwietnia 2021 roku godz. 12:00. Materiały zgłoszeniowe należy wysłać na adres: fs.szekspiroff@gmail.com.
REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs SzekspirOFF 2020 Prezentacje
Celem konkursu, który po raz pierwszy został przeprowadzony w 2016 roku, jest wyłonienie
i prezentacja najciekawszych wydarzeń artystycznych opartych na twórczości Williama Szekspira lub nią inspirowanych, zrealizowanych przez niezależnych twórców w Polsce i na świecie. Wyłonione w naborze wydarzenia prezentowane podczas 25. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku oceniane będą przez trzyosobowe Jury Konkursu, w którego skład wejdą: Anda Rottenberg, Piotr Cieplak i Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Łączna pula nagród w Konkursie to 15 tysięcy złotych. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu SzekspirOFF mija 25 kwietnia 2020 roku godz. 12:00. Materiały zgłoszeniowe należy wysłać na adres: fs.szekspiroff@gmail.com.
REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Obydwa Konkursy organizowane są przez Gdański Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum Gedanense w ramach 25. edycji Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Wyłonione w ich ramach wydarzenia artystyczne złożą się na tegoroczny program nurtu SzekspirOFF.

Celem SzekspirOFFa jest prezentacja najciekawszych pozainstytucjonalnych poszukiwań artystycznych z kraju i z zagranicy, dla których tworzywem lub inspiracją jest twórczość Williama Szekspira. Ten nurt Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku nie ogranicza się do spektakli dramatycznych, ale chętnie prezentuje również wydarzenia muzyczne, filmowe, taneczno – ruchowe czy szeroko rozumiany performance oraz stand-up. Wydarzenia odbywają się zarówno na klasycznych scenach, jak i w przestrzeniach miejskich, klubach oraz na tarasie czy murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Nie będziemy wróżyć ze szklanej kuli, ale mamy nadzieję, że, mimo trwającej pandemii, uda nam się zrealizować Festiwal w planowanym kształcie i będziemy mogli zaprosić Państwa – naszą wierną festiwalową publiczność, zarówno do teatru, jak i przed ekrany, prezentując wydarzenia festiwalowe hybrydowo, także za pośrednictwem platformy vod.teatrszekspirowski.pl.

fot. Tobias-Papuczys, spektakl „I come to you River. Ophelia fractured” Studio Kokyu – laureat nagrody Shaking the Walls, przyznanej przez międzynarodowe Jury, na 24. Festiwalu Szekspirowskim 2020.

Festiwal Szekspirowski

fot-Rafal-Placek_4E4B9474-1200x800.jpg

3 marca 2021
Z głębokim smutkiem i w poczuciu ogromnej straty zawiadamiamy, że dnia 3 marca 2021 roku odszedł Profesor Jerzy Limon. Twórca i Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Pomysłodawca i Dyrektor Artystyczny Festiwalu Szekspirowskiego. 
Żadne słowa nie oddadzą pustki, jaką mamy w naszych sercach. Zatrzymał się czas.
Tak bardzo chcielibyśmy cofnąć go do wszystkich chwil, spędzonych z Panem Profesorem. Najlepszym Mentorem, niezwykłym Wizjonerem, wymagającym Dyrektorem, prawdziwym Przyjacielem. 
Pozostajemy wierni Jego dziełu i pracujemy wytrwale – tak, jak by tego chciał.
Profesor Jerzy Limon wierzył w cuda, szczególnie dla swojego teatru.
Wierzył też w Muzy i siły wyższe, które nas wspierają.

Nam pozostaje wiara, że tam gdzie odszedł, otoczy go grono wspaniałych artystów.

 

ELEKTRONICZNA KSIĘGA KONDOLENCYJNA
Księga kondolencyjna jest wyłożona w holu wejściowym Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego codziennie w godzinach 12.30 – 18.00.
Prosimy o przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego.


Biogram

Profesor Jerzy Limon – był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym studiował filologię angielską i historię. W latach 1975-1980 wykładowca literatury w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie w Poznaniu, od roku 1979 doktor. Od 1980 roku w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 1985 doktor habilitowany, a od 1993 profesor tytularny. W latach 1983-1993 był wicedyrektorem Instytutu Anglistyki UG, kierował Zakładem Historii Literatury i Kultury Angielskiej (obecnie Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG). Twórca i Kierownik Katedry Sztuk Scenicznych UG, a następnie Profesor Zwyczajny w Zakładzie Badań nad Sztukami Scenicznymi.

Profesor nauk humanistycznych z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładał w językach polskim i angielskim.

Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i ZAiKS, członkiem krajowym czynnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Wykładał gościnnie m.in. w Hunter College, University of Delaware, University of Colorado, University of Aberdeen, Kingston University oraz Shakespeare Institute w Waszyngtonie.

Fundator oraz (w latach 1989 – 2014) prezes Fundacji Theatrum Gedanense, stawiającej sobie za cel odbudowę w Gdańsku teatru elżbietańskiego oraz współorganizującej Festiwal Szekspirowski. Inicjator i dyrektor (w latach 2008 – 2021) otwartego we wrześniu 2014 roku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz założyciel i dyrektor artystyczny międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, który w 2017 roku uhonorowany został nagrodą Unii Europejskiej EFFE Award. Pomysłodawca i współzałożyciel Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich, której siedziba znajduje się w Gdańsku. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, ZAiKS-u, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Członek założyciel Forum Integracji Nauki, Kultury i Sztuki Sfinks w Sopocie.

Autor wielu książek naukowych, wydanych w kraju i za granicą oraz ok. 150 artykułów, recenzji, esejów i szkiców popularno-naukowych drukowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Autor 120 haseł do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. W swoim dorobku ma również 4 powieści i przekłady sztuk dawnych (William Szekspir) i współczesnych (Tom Stoppard). W ostatnich latach wydał książki „Młot na poetów albo Kronika ściętych głów” (2014 rok) oraz „Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej” (2018), wydane nakładem gdańskiego wydawnictwa Słowo/obraz terytoria.

Jerzy Limon był laureatem wielu nagród w kraju i za granicą. W 2006 został wyróżniony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. W tym samym roku otrzymał również Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. W 2011 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2014 roku, za zasługi dla polsko-brytyjskiej współpracy kulturalnej, przez Królową Elżbietę II został odznaczony Honorowym Orderem Imperium Brytyjskiego w stopniu Oficera (OBE). W 2015 roku został laureatem Nagrody Jerzmanowskich, przyznawanej przez Polską Akademię Umiejętności. Nagroda wręczona została na Wawelu. W tym samy roku otrzymał również Medal św. Wojciecha. W 2016 roku został uhonorowany tytułem Człowiek Roku 2015 przez redakcję Dziennika Bałtyckiego. 27 kwietnia 2019 roku w rodzinnym mieście Szekspira, Stratfordzie nad Avonem, Profesor Jerzy Limon odebrał międzynarodową nagrodę Pragnell Shakespeare Award za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu i rozwoju wiedzy na temat dzieł Williama Szekspira.

 

Nasza zabawa skończona. Aktorzy
Byli duchami, zgodnie z zapowiedzią,
I rozpłynęli się w zwiewnym powietrzu.
A jak ulotna materia tych wizji,
Jak nasze bezcielesne widowisko,
Tak i pałace świetne, wieże w chmurach,
Wzniosłe świątynie, ba, cały ten glob
Ze wszystkim, co ma na swojej powierzchni,
Kiedyś rozwieje się, nie zostawiając
Strzępu mgły nawet. Jesteśmy surowcem,
Z którego sny się wyrabia, a życie
To chwila jawy między dwoma snami.

William Szekspir „Burza”, akt IV, scena I, tłumaczenie: Stanisław Barańczak

Festiwal Szekspirowski

P.Sudara-Shake-Fear-Break-Walls-day-9-13-1200x800.jpg

4 grudnia 2020

Dziękujemy, że byliście z nami w tych dziwnych, pandemicznych czasach duchem, życząc nam powodzenia i ciałem przed ekranami oglądając prezentowane spektakle i wydarzenia towarzyszące.

Same nasze festiwalowe spektakle (nie licząc spotkań) odbierane były na 8044 urządzeniach, zakładając więc, że często na jednym urządzeniu oglądała spektakl więcej, niż jedna osoba, zebraliśmy potężną widownię!

Mamy nadzieję, że nasza Scena nowych czasów, czyli Platforma VOD teatru, spełniła swoje zadanie i będziecie tu wracać, aby oglądać te materiały festiwalowe, które dla Was zostały. Będziemy też, co jakiś czas, publikować nowe materiały z wydarzeń organizowanych przez teatr.

Zapraszamy na Festiwalowe reminiscencje – czyli przewodnik po tym, co można poczytać o festiwalu i zobaczyć na platformie:

Katalog 24. Festiwalu Szekspirowskiego 

5 numerów Gazety Shakespeare Daily

Festiwalowe prezentacje, które są jeszcze dostępne na Platformie VOD Teatru

Wydarzenia towarzyszące projektu Shaking the Walls: Suss! oraz Dyskusja o przemocy i prawach kobiet

Zapraszamy do teatru online!

fot. Paweł Sudara

Festiwal Szekspirowski

24fs-blank2-1200x675.jpg

28 listopada 2020

Ogłoszenie wyników w konkursach odbywających się w ramach 24. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku w nurcie SzekspirOFF

24. edycja Festiwalu Szekspirowskiego była wyjątkowa dla nurtu SzekspirOFF. Ze względu na zmianę sposobu prezentacji spektakli, organizatorzy Festiwalu podjęli decyzję, że Konkurs SzekspirOFF 2020 nie odbędzie się w tradycyjnym kształcie, a pula nagród, o którą mieli powalczyć finaliści Konkursu, zostanie podzielona równo pomiędzy wszystkich uczestników, którzy zdecydują się zarejestrować swoje wydarzenia i zaprezentować je w formie nagrania wideo.
W ramach tegorocznego Festiwalu udało się zrealizować i zaprezentować łącznie 7 nagrań wydarzeń w nurcie SzekspirOFF Prezentacje. Wszystkie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonej przed ekranami publiczności. Obejrzało je łącznie 3355 widzów!
Wszyscy artyści, biorący udział w tegorocznej edycji SzekspirOFF, będą również mogli zgłosić się do udziału w Konkursie SzekspirOFF 2021 i, mamy nadzieję, wystąpić przed publicznością na żywo.

W ramach SzekspirOFF Produkcje odbyły się również dwie premiery spektakli, których współproducentem jest Festiwal Szekspirowski w Gdańsku – „Glorious Summer” Heleny Ganjalyan i Bartosza Szpaka oraz „Epitafium Błazna” Kolektywu Kejos. Obydwa spektakle zostały zaprezentowane w formie streamingu na żywo.

Organizatorzy 24. Festiwalu Szekspirowskiego przeprowadzili 3 konkursy dotyczące nurtu SzekspirOFF:
O Nagrodę Publiczności (startowały do niej wydarzenia w ramach SzekspirOFF Prezentacje)
O Nagrodę Shaking the Walls (wydarzenia w ramach SzekspirOFF Prezentacje)
Oraz Konkurs na recenzję spektakli w ramach SzekspirOFF (dla Widzów Festiwalu).

Wyniki konkursów:

Nagroda Publiczności

W tym roku widzowie Festiwalu Szekspirowskiego mogli głosować na spektakle w nurcie SzekspirOFF Prezentacje. Każdy widz mógł przyznać od 1 do 5 gwiazdek spektaklom, które były prezentowane w formie nagrań. Głosowanie możliwe było w czasie dostępności rejestracji na platformie VOD Teatru Szekspirowskiego.
Nagrodę Publiczności zdobył spektakl:
„Othello Tonight!” Teatru Przedmieście z Rzeszowa
Gratulujemy!

Konkurs o Nagrodę Shaking the Walls

Podczas 24. Festiwalu Szekspirowskiego wydarzenia w nurcie SzekspirOFF Prezentacje mogły powalczyć również o Nagrodę Shaking the Walls – projektu realizowanego w ramach programu Kreatywna Europa przez artystów z Islandii, Wielkiej Brytanii, Czech, Irlandii oraz
z Polski. Liderem projektu jest Gdański Teatr Szekspirowski.
Jury Konkursu, po obejrzeniu wszystkich offowych prezentacji, pozostaje pod wielkim wrażeniem ich artystycznej dojrzałości, podejmowanych tematów oraz poziomu realizacji wideo, która jest wyzwaniem dla sztuki teatru i performansu. Biorące udział w Konkursie wydarzenia SzekspirOFF Jury oceniało nie tylko pod kątem ich artystycznej wrażliwości i poziomu wykonania, ale przede wszystkim eksploracji tego, co dzieli, zamiast łączyć – murów, barier, przekonań, granic.

Jury Nagrody Shaking the Walls w składzie:
Philip Parr (Parrabbola, UK), Jana Ryšlavá (Cooltour, Czechy), Gudmundur Ingi Thorvaldsson (RaTaTam, Islandia) zdecydowało o przyznaniu
Pierwszej nagrody Shaking the Walls równorzędnie, po 1000 zł, dwóm zespołom:

Otrzymują ją:
Studio Kokyu z Wrocławia
za spektakl „I Come to You River. Ophelia Fractured ”
oraz
Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód, Paulina Prokopiuk i Nadia Kraińska z Bytomia
za spektakl „Nazwisko”.
Uzasadnienie:
Jury postanowiło równorzędnie nagrodzić dwie bardzo mocne, wyróżniające się produkcje, których nie sposób ze sobą porównać, zatem i wybrać spośród nich jednego zwycięzcy. Byliśmy zgodni, że obydwa spektakle równorzędnie zasługują na pierwszą nagrodę. Twórcy tych spektakli podjęli wyzwanie zbadania natury murów i w czytelny sposób zidentyfikowali problem, o którym chcą mówić.
Spektakl Studia Kokyu z Wrocławia wyróżniał się znakomitym rytmem i ruchem scenicznym, jednocześnie ciekawie łącząc nowy, autorski tekst z tekstem Szekspira. Byliśmy pod wrażeniem, w jaki sposób artyści podeszli do trudnej kwestii samobójstwa młodych kobiet przez pryzmat Szekspirowskiej Ofelii. Pokazali nam, jak ważne jest okazywanie uwagi, miłości i troski ludziom, gdy najbardziej tego potrzebują – nawet jeśli najmniej na to zasługują.
Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód z Bytomia z ogromną wrażliwością podeszło do kwestii dialogu międzypokoleniowego, stawiając odważne pytania związane z tym tematem. Mądrze pracowali ze scenografią, a także z dużą dojrzałością operowali gestami i ruchem. To bardzo zaangażowany i dopracowany spektakl.

Konkurs na recenzję

Widzowie tegorocznych spektakli w ramach Nurtu SzekspirOFF mogli również wziąć udział w Konkursie na recenzję. Do zrecenzowania mogli wybierać zarówno spośród siedmiu spektakli w ramach Prezentacji, jaki i dwóch Produkcji SzekspirOFF 2020. Konkurs organizowany był przez redakcję festiwalowej gazety „Shakespeare Daily”.

Werdykt:
Z przyjemnością ogłaszam, że zwyciężczynią konkursu na recenzję SzekspirOff została Pani Joanna Baum, której tekst połączył wnikliwą analizę spektaklu z niespotykaną wrażliwością na kwestie społeczno-polityczne. Autorka podjęła się recenzji wyjątkowo trudnego spektaklu, jakim był dźwiękowy performance „stormy protest song” poznańskiego duetu Monster Hurricane Wihajster. Zaowocowało to intrygującą i pogłębioną interpretacją oraz słusznymi uwagami krytycznymi.

Redaktorka naczelna „Shakespeare Daily”
Adriana Joanna Mickiewicz

Przeczytaj nagrodzoną recenzję

Nagrodą w Konkursie na recenzję jest podwójne zaproszenie na dowolny spektakl prezentowany w ramach kolejnego, 25. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.

ZOBACZ nagrania Werdyktów i podsumowanie Koordynatorki Festiwalu

Festiwal Szekspirowski