Informacje

Aktualności

Arts-Festivals-Summit-Galway-1200x989.jpg

24 listopada 2021

Festiwal Szekspirowski w Gdańsku został 24 listopada 2021 oficjalnie przyjęty do grona członków EFA – European Festivals Association, działającego przy Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim.

Przyjęcie gdańskiego festiwalu do prestiżowego grona najważniejszych europejskich festiwali nastąpiło podczas Arts Festivals Summit w Galway (Irlandia) – Europejskiej Stolicy Kultury 2020.

W wydarzeniu udział wzięły Agata Grenda, dyrektorka Festiwalu Szekspirowskiego oraz Joanna Śnieżko-Misterek, koordynatorka festiwalu.

Na zdjęciu od lewej:
Joanna Śnieżko-Misterek – Koordynatorka Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku
Agata Grenda – Dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Festiwalu Szekspirowskiego
Anna Kiselyova – Castle Knock Music Festival
Kathrin Deventer – Sekretarz Generalny EFA
Jan Briers – Prezes EFA – European Festivals Association
Bartosz Szydłowski – Dyrektor Artystyczny teatru Łaźnia Nowa i festiwalu Boska Komedia w Krakowie

Od 2015 roku European Festivals Association przyznaje EFFE Award – Europe for Festivals, Festivals for Europe. Gdański Festiwal Szekspirowski otrzymał ją w 2017. Wraz z Festiwalem Malta są jedynymi polskimi festiwalami mogącymi poszczycić się tą nagrodą.

EFFE Award przyznawana jest za wyjątkowe zaangażowanie festiwali w rozwój kultury oraz społeczności, wyznaczanie trendów i twórcze poszukiwania. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku został doceniony przez stowarzyszenie EFA za rozwijanie współpracy kulturalnej w Europie i na świecie, niezwykle wartościową działalność edukacyjną, a także inicjatywę utworzenia Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich (ESFN), której siedziba znajduje się w Gdańsku. Od 2021 roku, jako pełnoprawny członek, będzie współtworzył tę najstarszą i jedną z największych organizacji festiwali na świecie.
– Bardzo się cieszę, że Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, który jest rozpoznawalną marką w Polsce i Europie, dołączył do tak prężnie działającej organizacji, jaką jest Stowarzyszenie Festiwali Europejskich. – mówi Agata Grenda, dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Festiwalu Szekspirowskiego. – To zarazem wyróżnienie, jak i wyzwanie dla naszego Festiwalu. Dzięki członkostwu w EFA będziemy mogli – na jeszcze większą, niż dotąd, skalę – rozwijać współpracę z innymi festiwalami w Europie, aplikować wspólnie o granty, wspierać wymianę artystyczną między krajami oraz promować Polskę i Gdańsk na arenie międzynarodowej. To ważny krok dla rozwoju Festiwalu Szekspirowskiego. – dodaje Agata Grenda.

Na zaproszenie stowarzyszenia EFA Agata Grenda dołączyła również do EFA’s 70-Years-On Thinking Group – grona 20 liderów festiwali pracującego wspólnie nad programem i najważniejszymi zagadnieniami, z którymi powinno zmierzyć się EFA podczas obchodów swojego 70-lecia, planowego na 2-5 maja 2023 r. w stolicy Armenii, Erewaniu. Polskę reprezentuje w tej grupie również Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny festiwalu Boska Komedia z Krakowa.


 

Stowarzyszenie EFA powstało w 1952 roku i reprezentuje obecnie ponad 100 festiwali – muzycznych, tanecznych, teatralnych i multidyscyplinarnych – wraz z narodowymi festiwalami i organizacjami kulturalnymi z blisko 40, głównie europejskich, krajów. Oficjalna siedziba EFA znajduje się w Gandawie, w Belgii. Stowarzyszeniem zarządza Zgromadzenie Ogólne, które spotyka się raz w roku – tym razem jest to Galway w Irlandii – Europejska Stolica Kultury 2020. Obecnym prezydentem jest Jan Briers  – dyrektor Flanders Festival w Gandawie. Wiceprezesami są Paul Dujardin – dyrektor generalny Centrum Sztuk Pięknych BOZAR w Brukseli i Herman Schnitzer – dyrektor Festiwalu Południowego Tyrolu merano.meran.

Festiwal Szekspirowski

galway1_web-1200x857.jpeg

23 listopada 2021

Bierzemy udział w EFA Arts Festivals Summit 2021 w Galway/Irlandia, organizowanym w dniach 22 – 24 listopada przez European Festivals Association (EFA), Aoife Festival Events oraz miasto Galway – Europejską Stolicę Kultury 2020.

Dyrektorka GTS Agata Grenda i koordynatorka Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku Joanna Śnieżko-Misterek zostały zaproszone do współtworzenia ważnej inicjatywy, jaką jest rozwój festiwali europejskich.

Agata Grenda przyjęła również zaproszenie EFA do EFA’s 70-Years-On Thinking Group – grona 20 liderów festiwali, zajmujących się tematyką zrównoważonego rozwoju. Do zadań Thinking Group należeć będzie m.in. zbudowanie programu przyszłorocznego Arts Festivals Summit w dniach 2-5 maja w Erewaniu oraz współtworzenie The European Festivals Alliance.

Festiwal Szekspirowski

bf-slider-swiat.png

14 października 2021
Kryzys wyobraźni czy nowy wspaniały świat? Zapraszamy do dyskusji z cyklu Bezradność filozofa!
Wyobraź sobie świat na nowo.
5 spotkanie z cyklu: Bezradność filozofa.
Rozmowy o współczesności z Szekspirem w tle.

O przyczynach kryzysu, który dotyka nowoczesną wyobraźnię oraz jego różnorakie konsekwencje: psychospołeczne, polityczne, kulturowe porozmawiają Piotr Augustyniak, filozof, kurator cyklu oraz psycholożka i psychoterapeutka Danuta Golec i teolog, filozof Tadeusz Bartoś.

W rozmowie towarzyszyć im będzie, jak zawsze, Szekspir. Tym razem rozmówcy odwołają się do „Snu nocy letniej” zarówno w perspektywie filozoficznej jak i psychoanalitycznej.

SZCZEGÓŁY i BILETY

Festiwal Szekspirowski

Yorick_Z10_0610-1200x798.jpg

9 sierpnia 2021 2
Konkurs o Złotego Yoricka:

Werdykt Jury 27. Konkursu na Najlepszą Polską Inscenizację Dzieł Dramatycznych Williama Szekspira oraz Utworów Inspirowanych Dziełami Williama Szekspira w sezonach 2019/2020 oraz 2020/2021, zwanym w skrócie Konkursem o Złotego Yoricka.

Po obejrzeniu trzech spektakli finałowych, prezentowanych w ramach 25. Festiwalu Szekspirowskiego:

Der Szturem. Cwiszyn reżyserii Damiana Josefa Necia z Teatru Żydowskiego im. Estery Racheli i Idy Kamińskich w Warszawie

Króla Leara w reżyserii Anny Augustynowicz będącego koprodukcją Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu i Teatrum im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

oraz

Hamleta w reżyserii Bartosza Szydłowskiego z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Jury w składzie:

– Monika Żółkoś

– Jacek Kopciński

– Tomasz Kubikowski

Postanowiło większością głosów Nagrodę Złotego Yoricka 2021 przyznać Teatrowi im. Juliusza Słowackiego w Krakowie za spektakl „Hamlet” w reżyserii Bartosza Szydłowskiego, zgodnie z zaleceniem Stanisława Wyspiańskiego podtrzymującego polskość Szekspira.

 

Konkurs SzekspirOFF:

Werdykt Jury SzekspirOFF 2021 w ramach 25. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku

Rolą Jury była ocena dziewięciu spośród trzynastu zaprezentowanych w nurcie SzeksprOFF spektakli. W związku z tym Jury postanowiło przyznać następujące, regulaminowe nagrody i wyróżnienia:

– dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 1500 PLN dla spektakli:
1. „A teraz sowy dorzućmy skrzydła …” Jakuba Snochowskiego – za wplątanie Szekspira w aferę ekologiczną ukazującą ingerencję człowieka w ekosystem
2. „Szekspirowskie kobiety” Magdaleny Dąbrowskiej i zespołu – za wykorzystania w spektaklu formy rytualnego transowego tańca.

– Nagrodę w wysokości 5000 PLN dla spektaklu „Porcje” Zdenki Pszczołowskiej i Anny Oramus – za oszczędne w formie wpisanie problemów szekspirowskich bohaterek we współczesne realia.

– Nagrodę w wysokości 7000 PLN dla spektaklu „I Come to You River: Ophelia Fractured” Studia Kokyu – za dojrzałość formy teatralnej oraz siłę aktorskiej obecności.

Niezależnie od nagród regulaminowych Jury postanowiło uwzględnić wartość artystyczną produkcji pozakonkursowych, czyli spektakli powstałych w ramach konkursu na wsparcie projektów artystycznych – SzekspirOFF Produkcje 2021 i utworzyło honorowe Nagrody Specjalne.

Pierwszą Nagrodą Specjalną dla spektaklu „Szekspir: makieta” kolektywu dziewczyńskiego „blisko”/Mira Mańka, Anna Rogóż – za błyskotliwe odczytanie czterech dramatów Szekspira i ich nowatorską interpretację.

Drugą Nagrodę Specjalną dla przedstawienia „Ofelie” Kolektywu Kobietostan – za poruszający spektakl wpisujący historię Ofelii w losy współczesnych kobiet polskich. Jury szczególnie podkreśla pracę zespołową oraz oryginalność kostiumów.

Trzecią Nagrodą Specjalną otrzymują Paweł Palcat i pies Mania za duodramę „Mój niepokój jest twoim niepokojem” – za zaprzeczenie idei hegemonii człowieka wobec innych Istot.

 

Nagroda redakcji gazety festiwalowej Shakespeare Daily

Nagrodę „Shakespeare Daily” otrzymuje spektakl, który w minimalistycznej formie potrafił poruszyć wiele istotnych treści oraz nawiązać głęboką, emocjonalną relację z widownią. Przedstawienie było niezwykle wzruszającym oraz intensywnym doświadczeniem, które z pewnością doprowadziło wielu widzów do przemiany wewnętrznej. Za nieszablonowe podejście do postaci Szekspira, spokój, prostotę oraz stworzenie teatru intymnego, w najlepszym znaczeniu tego słowa, chcielibyśmy podziękować twórcom „Straconych lat” w reżyserii Ewy Mikuły.

 

Nagroda Publiczności:

Jury Publiczności przyznało zarówno nagrodę jak i wyróżnienie:

Nagrodę Publiczności dla reżyserki Miry Mańki i zespołu aktorskiego kolektywu dziewczyńskiego „blisko” za spektakl „Szekspir: Makieta” za przekonujące, spójne w wymowie choć zróżnicowane warsztatowo ukazanie mikronarracji wpisanych w szekspirowski kadr ze szczególnym uwzględnieniem wybitnych kreacji aktorskich Julii Lewandowskiej i Szymona Michlewicza Sowy.

Wyróżnienie Publiczności dla zespołu aktorskiego Studia Kokyu w składzie Anita Szymańska, Marie Walker, Katarzyna Stankiewicz za spektakl „I come to you river. Ophelia fractured” – za profesjonalny warsztat, wyrazistość i czystość gry.

Festiwal Szekspirowski

mist-web-1200x800.jpg

7 sierpnia 2021

W ostatnią niedzielę szekspirowskiego święta (8.08), o godzinie 18.00 – zobaczymy wyczekiwany spektakl grupy Needcompany „Billie’s Violence”, traktujący o przemocy w sztukach Szekspira. Spektakl jest przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych.

W nurcie SzekspirOFF w sobotę 7 sierpnia spektakl „Szekspir-Reinkarnacje”, Adam Michał Pietrzak/Teatr Układ Formalny zaprezentowany zostanie w Teatrze Miniatura tylko o godz. 20.00, natomiast w Teatrze w Oknie o 18.30 i 22.15 zobaczyć można będzie spektakl Ewy Mikuły „Stracone lata”.

W niedzielę ostatni laureat konkursu SzekspirOFF Produkcje – „Mist”, h.art company pokazany zostanie o godzinie 16.00 w GAK Stacja Orunia.

W niedzielę o godzinie 21.00 zapraszamy do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na finałową Galę Zamknięcia Festiwalu, na której zostaną wręczone nagrody w konkursach o Złotego Yoricka i SzekspirOFF. Wstęp wolny.

Do zobaczenia w Teatrze!

Festiwal Szekspirowski

RomeosJulias-web-1200x804.jpg

5 sierpnia 2021

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora prezentacja spektaklu „Romeos & Julias unplagued. Traumstadt” Polskiego Teatru Tańca i kolektywu bodytalk z Münster została odwołana.

Informacja na temat zwrotu biletów:
Osoby, które zakupiły bilety za pośrednictwem strony www.bilety.teatrszekspirowski.pl, otrzymają zwrot środków bezpośrednio na konto, z którego dokonano zakupu.
Widzowie, którzy zakupili bilety w kasie biletowej Teatru, proszeni są przesłanie skanu, zdjęcia lub numeru biletu bądź paragonu oraz numeru konta, na który ma być dokonany zwrot, na adres bow@teatrszekspirowski.pl lub kontakt telefoniczny z kasą Teatru.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Kasą Teatru:
e-mailowo pod adresem: bow@teatrszekspirowski.pl
telefonicznie na numer tel.: +48 58 351 01 01
w godzinach 13:00-19:00 lub pod numerem +48 535 111 804 w godzinach 10.00-16.00.

Festiwal Szekspirowski